Curriculum Vitae        dd jan 2019

 

Dirk (Henricus Josephus Theodorus Maria) Corstens

Geb. 25-8-1956 te Eindhoven

BIG reg nrs: 09020507301 arts  89020507316 psychotherapeut AGB-code: 03059852 AGB-code praktijk:  03095421

Werkadressen:

- Met GGZ Roermond Minister Beversstraat 3 - 6042 BL Roermond (maandag t/m donderdag)

- Coachhuis Boschstraat 45 - 6211 AT Maastricht (op vrijdag)

Privéadres: Jekerweg 72 - 6212 GD Maastricht

Beroep: Psychiater / psychotherapeut

 

Huidige functies:

-        Psychiater en psychotherapeut. Met GGZ Roermond. Proeftuin de Nieuwe GGZ, IHT, Crisisdienst en Bemoeizorg. Aandachtsgebied Stemmen Horen en Peer-supported Open Dialogue. Vanaf 1 juni 2016.

-        Arbeidsrechtelijke rapportages vanuit eigen praktijk Dirk Corstens Psychiatrische Expertise vanaf 1 jan 2019

-        Kleine eigen praktijk - Dirk Corstens Praktijk Psychiatrie - voor mensen die al lang bij mij in behandeling waren, sinds juni 2016

-        Vice-Chair Intervoice, sinds 2016

 

Werkervaring:

-        1984: Volontair huisartspraktijk.

-        1984 Assistent geneeskundige niet in opleiding Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang Bennebroek.

-        1985 – 1987 Assistent geneeskundige niet in opleiding Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk Ermelo.

-        1988 – 1992 Psychiatrieopleiding Maastricht / Heerlen.

-        1990 – 1993 Consulent Gezinsvervangend Tehuis Stichting Jan Baptist (Zwakzinnigenzorg).

-        1992 – 1994 Rapportages i.k.v. Wet Uitkering Burger Oorlogsslachtoffers (WUBO).

-        1992 zes maanden stage forensische psychiatrie FPD Maastricht.

-        Vanaf 1992 jaarlijks enkele forensisch-psychiatrische rapportages.

-        1992 – 2008 RIAGG Maastricht Sociale Psychiatrische Dienst.

-        1993 – 2012 Consulent psychiater Reclassering Leger des Heils Maastricht.

-        1993 – 2012 Consulent RIBW Heuvelland en Maasvallei.

-        1998 – 2002 Indicatiecommissie Langdurige Zorg Maastricht / Heerlen.

-        1998 – 2003 Lid Commissie van Toezicht P.I. Overmaze .

-        2001 – 2004 Psycope. Assertive Community Treatment, ACT-team. Vijverdal/RIAGG Maastricht.

-        2001 - 2006 Lid Ondernemingsraad 2001 -2006, Voorzitter2004-2006.

-        2007 – 2009 Voorzitter Medisch Overleg RIAGG Maastricht

-        2008 – 2012 Subteam sociale psychiatrie team Angsstoornissen Afdeling Volwassenenzorg RIAGG Maastricht.

-        2008 - 2015 Psychiater consulent PRIMA, onderdeel van RIAGG Maastricht, eerste lijn.

-        Van 2011 tot 2015 geregistreerd gerechtelijk deskundige (NRGD) inzake strafrechtelijke pro justitia rapportages.

-        In 2008 voor de WHO onderwijs in Ramallah en Betlehem, Palestina.

-        November 2010 twee weken consultatie Babungo Psychiatric Hospital Kameroen.

-        Vanaf 2011-2015 psychiater consulent RIBW Brabant (Tilburg).

-        Van 2011-2012 consulent RIBW Geleen/Locus project (m.n adolescenten).

-        Van 2007 - 2013 eerste geneeskundige RIAGG Maastricht.

-        Van 2012 - 2014 psychiater afdeling volwassenenzorg RIAGG Maastricht. Team Ontwikkelingsstoornissen.

-        Van 2012 - jan 2015 Praktijkleider Villa Vaals RIAGG Maastricht.

-        Van 2013 - 2014 waarnemend Raad van Bestuur RIAGG Maastricht

-        Van jan - okt 2015 Programma-manager (Inhoud) Virenze-RIAGG Vaals en Virenze Brunssum en Geleen

-        Psychiater (Virenze) RIAGG Vaals (kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen) vanaf 2012.

-        Speciaal aandachtsgebied stemmen horen vanaf 1992 - heden.

-        Psychiater Virenze Brunssum/Hoensbroek, vanaf 2014 - 2016.

-        Stageopleider Ambulante Psychiatrie (AIOS) vanaf 2009 tot 2016.

-        Chair Intervoice, director Hearing Voices Projects Ltd, 2009 tot 2016.

- Arbeidsrechtelijke psychiatrische onderzoeken van 2005 - 2018 via Lavori en later HBM Health & Talent.

 

Opleidingen:

-        1984 Artsdiploma Vrije Universiteit Amsterdam.

-        Transactionele Analyse.

-        Psychodynamische psychotherapie.

-        Systeemtherapie.

-        Cognitieve therapie.

-        Schemagerichte cognitieve therapie bij de borderline stoornis.

-        Voice Dialogue.

-        Diverse lezingen, workshops, cursussen op het gebied van dissociatieve stoornissen, transculturele psychiatrie, persoonlijkheidsstoornissen, forensische psychiatrie, psychotische stoornissen, stemmen horen, psychofarmacologie.

-        Summerschool Dialogical Approaches 2012 AZ Leuven.

-        Hypnotherapeutische communicatie Bunde 2015.

-        Opleiding hypnose 2015-2016 Bunde.

-        Opleiding Peer supported Open Dialogue 2017 Engeland 4 weken, mentoropleiding POD 2018, 2 weken en 2 dagen.

 

Onderzoek:

-        Stemmen horen onderzoek Universiteit Maastricht 1992 -1994.

-        Schema focused cognitieve therapie bij borderline patiënten – therapeut en crisismanager 1995-2000.

-        Promotieonderzoek vanaf 2008 op het gebied van stemmen horen.

 

-        Interviews/Media:

o   All in the Mind ABC-radio Australië 8-11-2008 met Sandra Escher en Rufus May

o   Mental Health Today (UK Nursing Journal), 2009.

o   Head 2 Head (Mental Health Journal, Western Australia), 2009.

o   L1 Eerste Wereldcongres stemmen horen, sept 2009.

o   Franstalig verslag interview door Yann Derobert, 2010.

o   Nieuwsbrief Cliëntenraad RIAGG Maastricht, jan 2011

o   France Culture Radio ‘A bon entendeur-Vers une autogestion de la santé mentale’ met Ron Coleman, Eleanor Longden, Yann Derobert 16 maart 2011

o   Psy (2012) Ontwikkel een gezamenlijke taal 5:7 Over congres ervaringsdeskundigheid .

o   Editie.nl RTL4 item over stemmen horen met Irene van der Giessen, 5 febr 2013.

o   Servische nationale tv Belgrado 17 april 2015 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1892807/Glasovi+u+glavi%2C+diskriminacija+u+dru%C5%A1tvu.html

o   Ondertekenaar 'De Nieuwe GGZ' 2015

-        Vanaf 2010 e.v. reviewer voor Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches, internationaal peer-reviewed tijdschrift.

 

Onderwijs, lezingen, cursussen gegeven:

-        Stemmen horen (in Nederland, Schotland, Engeland, Wales, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Italië, Palestina, Australië, Suriname, Kameroen, Zwitserland), vanaf 1995.

-        Persoonlijkheidsstoornissen, vanaf 1992.

-        Sociale psychiatrie, vanaf 1992.

-        Verslaving, vanaf 1992.

 

Arbeidsgerelateerde hulpverlening:

Vanaf 1991 vele rapportages op gebied van bestuurs- en arbeidsrecht, met namerapportages voor UWV.

 

Forensisch psychiatrische rapportages Pro Justitia:

- Vanaf 1991 tot 2015 jaarlijks 3 tot 6 rapportages via NIFP Maastricht. In 2008 vast beëdigd door de Arrondissementsrechtbank Den Bosch. In 2010 erkend en geregistreerd rapporteur NRGD. In 2015 gestopt met PJ rapportages via NRGD uit onvrede met manier van kwaliteitsvisitatie.

- Vanaf 2010 tot 2015 6-wekelijks Intervisie Forensische Psychiatrie NIFP Maastricht.

 

 

 

 

9