Curriculum Vitaedd okt 2017

 

Dirk (Henricus Josephus Theodorus Maria) Corstens

Geb. 25-8-1956 te Eindhoven

BIG reg nrs: 09020507301 arts  89020507316 psychotherapeut AGB-code: 03059852 AGB-code praktijk:  03095421

Werkadressen:

- Met GGZ Roermond Minister Beversstraat 3 - 6042 BL Roermond (maandag t/m donderdag)

- Coachhuis Boschstraat 45 - 6211 AT Maastricht (op vrijdag)

Privéadres: Jekerweg 72 - 6212 GD Maastricht

Beroep: Psychiater / psychotherapeut

 

Huidige functies:

-        Psychiater en psychotherapeut. Met GGZ Roermond. FACT team, Proeftuin de Nieuwe GGZ, IHT, Crisisdienst en                Bemoeizorg. Vanaf 1 juni 2016.

-        Psychiater HBM Health & Talent, m.n. arbeidsrechtelijke psychiatrische onderzoeken vanaf 2005.

-        Kleine eigen praktijk voor mensen die al lang bij mij in behandeling waren, sinds juni 2016.

-        Lid van de redactieraad Schizofreniebestaatniet.nl en Psychosenet.nl i.s.m. Jim van Os

-        Vice-Chair Intervoice, sinds 2016

 

Werkervaring:

-        1984: Volontair huisartspraktijk.

-        1984 Assistent geneeskundige niet in opleiding Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang Bennebroek.

-        1985 – 1987 Assistent geneeskundige niet in opleiding Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk Ermelo.

-        1988 – 1992 Psychiatrieopleiding Maastricht / Heerlen.

-        1990 – 1993 Consulent Gezinsvervangend Tehuis Stichting Jan Baptist (Zwakzinnigenzorg).

-        1992 – 1994 Rapportages i.k.v. Wet Uitkering Burger Oorlogsslachtoffers (WUBO).

-        1992 zes maanden stage forensische psychiatrie FPD Maastricht.

-        Vanaf 1992 jaarlijks enkele forensisch-psychiatrische rapportages.

-        1992 – 2008 RIAGG Maastricht Sociale Psychiatrische Dienst.

-        1993 – 2012 Consulent psychiater Reclassering Leger des Heils Maastricht.

-        1993 – 2012 Consulent RIBW Heuvelland en Maasvallei.

-        1998 – 2002 Indicatiecommissie Langdurige Zorg Maastricht / Heerlen.

-        1998 – 2003 Lid Commissie van Toezicht P.I. Overmaze .

-        2001 – 2004 Psycope. Assertive Community Treatment, ACT-team. Vijverdal/RIAGG Maastricht.

-        2001 - 2006 Lid Ondernemingsraad 2001 -2006, Voorzitter2004-2006.

-        2007 – 2009 Voorzitter Medisch Overleg RIAGG Maastricht

-        2008 – 2012 Subteam sociale psychiatrie team Angsstoornissen Afdeling Volwassenenzorg RIAGG Maastricht.

-        2008 - 2015 Psychiater consulent PRIMA, onderdeel van RIAGG Maastricht, eerste lijn vanaf.

-        Van 2011 tot 2015 geregistreerd gerechtelijk deskundige (NRGD) inzake strafrechtelijke pro justitia rapportages.

-        In 2008 voor de WHO onderwijs in Ramallah en Betlehem, Palestina.

-        November 2010 twee weken consultatie Babungo Psychiatric Hospital Kameroen.

-        Vanaf 2011-2015 psychiater consulent RIBW Brabant (Tilburg).

-        Van 2011-2012 consulent RIBW Geleen/Locus project (m.n adolescenten).

-        Van 2007 - 2013 eerste geneeskundige RIAGG Maastricht.

-        Van 2012 - 2014 psychiater afdeling volwassenenzorg RIAGG Maastricht. Team Ontwikkelingsstoornissen.

-        Van 2012 - jan 2015 Praktijkleider Villa Vaals RIAGG Maastricht.

-        Van 2013 - 2014 waarnemend Raad van Bestuur RIAGG Maastricht

-        Van jan - okt 2015 Programma-manager (Inhoud) Virenze-RIAGG Vaals en Virenze Brunssum en Geleen

-        Psychiater Virenze RIAGG Vaals (kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen) vanaf 2012.

-        Speciaal aandachtsgebied stemmen horen vanaf 1992 - 2016.

-        Psychiater Virenze Brunssum/Hoensbroek, vanaf 2014 - 2016.

-        Stageopleider Ambulante Psychiatrie (AIOS) vanaf 2009 tot 2016.

-        Chair Intervoice, director Hearing Voices Projects Ltd, 2009 tot 2016.

 

Opleidingen:

-        1984 Artsdiploma Vrije Universiteit Amsterdam.

-        Transactionele Analyse.

-        Psychodynamische psychotherapie.

-        Systeemtherapie.

-        Cognitieve therapie.

-        Schemagerichte cognitieve therapie bij de borderline stoornis.

-        Voice Dialogue.

-        Diverse lezingen, workshops, cursussen op het gebied van dissociatieve stoornissen, transculturele psychiatrie, persoonlijkheidsstoornissen, forensische psychiatrie, psychotische stoornissen, stemmen horen, psychofarmacologie.

-        Summerschool Dialogical Approaches 2012 AZ Leuven.

-        Hypnotherapeutische communicatie Bunde 2015.

-        Opleiding hypnose 2015-2016 Bunde.

-        Opleiding Peer supported Open Dialogue 2017 Engeland 4 weken

 

Onderzoek:

-        Stemmen horen onderzoek Universiteit Maastricht 1992 -1994.

-        Schema focused cognitieve therapie bij borderline patiënten – therapeut en crisismanager 1995-2000.

-        Promotieonderzoek vanaf 2008 op het gebied van stemmen horen.

 

Publicaties:

Peer reviewed journals

-        Corstens, D., & Hofman, A. (1997). Cognitieve therapie bij een psychotische man. Directieve Therapie, 17, 97-109.

-        D. Corstens en A. Arntz (2000) De benadering van de patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis in de schemagerichte cognitieve therapie. Directieve Therapie, 20, 229-244.

-        Corstens, D., & Romme, M. (2004). Praten met stemmen, over de voice dialogue methode bij mensen die stemmen horen. Directieve Therapie, 24, 190-201.

-       Moskowitz, A., & Corstens, D. (2007). Auditory hallucinations: psychotic symptom or dissociative experience? Journal of Psychological Trauma, 6, 35-63.

-        Dirk Corstens, Eleanor Longden and Rufus May (2012). Talking with voices: exploring what is expressed by the voices people hear.  Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. 4: 95-104.

-        Longden, E., Corstens, D., Escher, A. and Romme, M. (2012) Hearing voices in biographical context: A framework to give meaning to voice hearing experiences. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. 4(3): 224-234

-        Corstens, D., Longden, E., Rydinger, B., Bentall, R. & van Os, J. (2013) Treatment of Hallucinations: a comment. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. DOI:10.1080/17522439.2012.740069. 5(1)98-102.

-        Corstens D & Longden E (2013) The Origins of Voices: Links Between Life History and Voice Hearing in a Survey of 100 Cases. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. 5(3)270-285.

       http://dx.doi.org/10.1080/17522439.2013.816337

-        Corstens, D., Longden, E., McCarthy-Jones, S, Waddingham, R & Thomas, N. (2014) Emerging perspectives from the Hearing Voices Movement: implications for research and practice. Schizophrenia Bulletin doi 10.1093/schbul/sbu007 - vol. 40 suppl. no. 4 pp. S285–S294, 2014

-        Corstens D & Romme M. (2016) Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht in een context. Nederlands Tijdschrift Psychiatrie 58(2016)2,132-139.   

Journals

-        Noks Nauta, Nicole Thewissen, Dirk Corstens (2008). Dilemma voor de verzekeringsarts: Behandelbaar of niet?. In Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. TBV. 15 (5), 204-207.

-        D. Corstens (2008) Waar stemmen vandaan komen…en hoe ze te behandelen. Een commentariërend verslag van een Congres op 24 oktober 2008 in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Klankspiegel 4, 21- 25

-        D. Corstens en T. Gerritsma (2009) Waar stemmen vandaan komen en hoe ze te behandelen, een briefwisseling. Klankspiegel 4, 11-14

-        D. Corstens, A. Escher en M. Romme (2009) Accepteren en betekenis geven aan stemmen. De Maastrichtse benadering. De Psycholoog, 44, 433-440.

-        Dirk Corstens (2011) Les geven over stemmen horen, hoe kennisover-dracht en herstelproces samen kunnen gaan. Tijdschrift voor Rehabilitatie (20)1:16-23.

-        Michel Knols en Dirk Corstens (2011)  Afstemmen. Een patiënt en een behandelaar over de ontwikkeling van stemmen in een behandeling. Tijdschrift voor Rehabilitatie (20)1:24-31.

-        Knols M, Corstens D. Tuning in: a story by a patient and a therapist about making sense of voices. Mental Health Today. 2011 Nov-Dec:28-32. PubMed PMID:22216606.

-        Bak M, Strik J, Bemmel van AL, Bie de A, Corstens D, Vanmolkot L, Campo a J Os van JJ (2012) Het vernieuwde cursorische onderwijs van de universitaire opleiding psychiatrie Zuid-Limburg an GGZ Eindhoven.Tijdschrift voor Psychiatrie (54) 267-277.

-        Boevink W & Corstens D (2014) Wie kerfde schuldig op mijn lijf? Vroegkinderlijke traumatisering, dissociatie en psychose. Tijdschrift voor Rehabilitatie (23)1:42-53.

-        Dirk Corstens en Eleanor Longden (2014) Op zoek naar de bronnen van stemmen horen (aangepaste vertaling van twee origineel in het Engels geschreven artikelen in één). Tijdschrift voor Rehabilitatie (23)3:28-51.

-         

Chapters

-        Dirk Corstens und Marius Romme (2005). Mit den Stimmen reden. Brückenschlag, 21, 65-76.

-        D. Corstens (2006)(2012, tweede herziene editie) De Voice Dialogue methode. In: Jack A. Jenner (ed.) Hallucinaties. Kenmerken, verklaringen en behandeling. Van Gorcum, Assen.

-        The Maastricht approach of hearing voices. (2008) Door D. Corstens, A. Escher, M. Romme. In: Moskowitz (ed) Psychosis, trauma and dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology, Wiley & Sons. Pag 319-332.

-        Praten met de stemmen. Over de Voice Dialogue methode bij mensen die stemmen horen (2008). D. Corstens en M. Romme in: Jos de Kroon, red. Zachte landing, psychotherapie bij psychotici. Garant. Antwerpen/Apeldoorn. Pag 181-195. 

-        Andrew Moskowitz, Dirk Corstens and John Kent (2012) What can auditory hallucinations tell us about the dissociative nature of personality? In Valerie Sinason, editor. Trauma, Dissociation and Multiplicity: Working on Identity and Selves. (pp 22-34)Taylor and Francis.

-        Dirk Corstens, Eleanor Longden and Rufus May (2012).Talking with voices. In: M. Romme, S. Escher eds Psychosis as a personal crisis. An experience based approach. Hove: Routledge (pp 166-178)

-        Wilma Boevink and Dirk Corstens (2012) My body remembers; I refused: childhood trauma, dissociation and psychosisin: Jim Geekie, Patte Randal, Debra Lampshire and John Read (eds) Experiencing Psychosis. Personal and Professional Perspectives. (pp 119-126) Hove: Routledge.

-        Droës J en Witsenburg C (red) (2012) Herstelondersteunende Zorg SWP Uitgeverij Amsterdam Hoofdstukken 19 en 20 uit Tijdschrift voor Rehabilitatie. 

-        Longden E., Corstens D., & Dillon, J. (2013). Recovery, discovery and revolution: The work of Intervoice and the hearing voices movement. In S. Coles, S. Keenan, & B. Diamond, (Eds.), Madness contested: Power and practice (pp.161-180). Ross-on-Wye: PCCS Books.

-        Dirk Corstens, Sandra Escher, Marius Romme and Eleanor Longden (2016). Accepting and Working with Voices: The Maastricht Approach. In: Moskowitz (ed) Psychosis, trauma and dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology, 2nd revised edition; Wiley & Sons.

Books

-        D. Corstens, A. Escher en M. Romme (2007) Adequate hulpverlening aan stemmenhoorders. RIAGG Maastricht en Stichting Weerklank, in eigen beheer uitgegeven. (155 pag)

-        Meegewerkt aan landelijk protocol schizofrenie voor de NVVG (Nederlandse Vereniging voor Verzekerings- en bedrijfs-geneeskunde) gepubliceerd in 2008.

-        Romme M., Escher S., Dillon J., Corstens D., Morris M. (ed.)(2009)  Living with voices. 50 stories of recovery. PCCS Books Ross-on-Wye.

-        Interviews/Media:

o   All in the Mind ABC-radio Australië 8-11-2008 met Sandra Escher en Rufus May

o   Mental Health Today (UK Nursing Journal), 2009.

o   Head 2 Head (Mental Health Journal, Western Australia), 2009.

o   L1 Eerste Wereldcongres stemmen horen, sept 2009.

o   Franstalig verslag interview door Yann Derobert, 2010.

o   Nieuwsbrief Cliëntenraad RIAGG Maastricht, jan 2011

o   France Culture Radio ‘A bon entendeur-Vers une autogestion de la santé mentale’ met Ron Coleman, Eleanor Longden, Yann Derobert 16 maart 2011

o   Psy (2012) Ontwikkel een gezamenlijke taal 5:7 Over congres ervaringsdeskundigheid .

o   Editie.nl RTL4 item over stemmen horen met Irene van der Giessen, 5 febr 2013.

o   Servische nationale tv Belgrado 17 april 2015 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1892807/Glasovi+u+glavi%2C+diskriminacija+u+dru%C5%A1tvu.html

o   Ondertekenaar 'De Nieuwe GGZ' 2015

-        In 2008 begonnen met promotietraject/ -onderzoek met betrekking tot stemmen horen bij Prof. J.v.Os en Prof. A. Arntz

-        Vanaf 2010 e.v. reviewer voor Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches, internationaal peer-reviewed tijdschrift.

 

Onderwijs, lezingen, cursussen gegeven:

-        Stemmen horen (in Nederland, Schotland, Engeland, Wales, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Italië, Palestina, Australië, Suriname, Kameroen, Zwitserland), vanaf 1995.

-        Persoonlijkheidsstoornissen, vanaf 1992.

-        Sociale psychiatrie, vanaf 1992.

-        Verslaving, vanaf 1992.

 

Arbeidsgerelateerde hulpverlening:

Vanaf 1991 vele rapportages op gebied van bestuurs- en arbeidsrecht, met namerapportages voor UWV.

 

Forensisch psychiatrische rapportages Pro Justitia:

- Vanaf 1991 tot 2015 jaarlijks 3 tot 6 rapportages via NIFP Maastricht. In 2008 vast beëdigd door de Arrondissementsrechtbank Den Bosch. In 2010 erkend en geregistreerd rapporteur NRGD. In 2015 gestopt met PJ rapportages via NRGD uit onvrede met manier van kwaliteitsvisitatie.

- Vanaf 2010 tot 2015 6-wekelijks Intervisie Forensische Psychiatrie NIFP Maastricht.