Beroep: Psychiater / psychotherapeut

 

Functies:

-        Psychiater team sociale psychiatrie afdeling volwassenenzorg RIAGG Maastricht.

-        Psychiater LavOri Maastricht, m.n. arbeidsrechtelijke psychiatrische onderzoeken vanaf 2005.

-        Consulent psychiater RIBW vanaf 1993.

-        Consulent psychiater Reclassering Leger des Heils Maastricht.

-        Vast beëdigd deskundige inzake strafrechtelijke pro justitia rapportages.

-        Lid Commissie van Toezicht P.I. Overmaze 1998 – 2003.

-        Voorzitter Ondernemingsraad 2004-2006.

-        Voorzitter Medisch Overleg RIAGG Maastricht van 2007-2009.

-        Eerste geneeskundige RIAGG Maastricht vanaf 2007.

-        Stageopleider sociale psychiatrie vanaf 2009.

 

Werkervaring:

-        1984 Artsdiploma Vrije Universiteit Amsterdam.

-        1984: Volontair huisartspraktijk.

-        1984 Assistent geneeskundige Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang Bennebroek.

-        1985 – 1987 Assistent geneeskundige Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk Ermelo.

-        1988 – 1992 Psychiatrieopleiding Maastricht / Heerlen.

-        1990 – 1993 Consulent Gezinsvervangend Tehuis Stichting Jan Baptist (Zwakzinnigenzorg).

-        1992 – 1994 Rapporteur i.k.v. Wet Uitkering Burger Oorlogsslachtoffers.

-        1992 6 maanden stage forensische psychiatrie FPD Maastricht, sindsdien jaarlijks enkele forensisch-psychiatrische rapportages als beëdigd rapporteur.

-        1992 – heden RIAGG Maastricht Sociale Psychiatrie. Werkbegeleiding psychiaters i.o.

-        1993 – heden consulent RIBW.

-        1998 – 2002 Indicatiecommissie Langdurige Zorg Maastricht / Heerlen.

-        2001 – 2004 Psycope. Assertive Community Treatment. Vijverdal/RIAGG Maastricht.

-        2005 – heden psychiater LavOri. Arbeidsgerelateerde problematiek.

-        2005 – heden consulent psychiater Reclassering Leger des Heils Maastricht.

-        Vanaf 2008 consulent Prima, eerstelijns psychologenpraktijk.

-        Vanaf 2008 zorgprogramma Angststoornissen en stemmen horen.

 

Opleidingen:

-        Transactionele Analyse.

-        Psychodynamische psychotherapie.

-        Systeemtherapie.

-        Cognitieve therapie.

-        Schemagerichte cognitieve therapie bij de borderline stoornis.

-        Voice Dialogue.

-        Diverse lezingen, workshops, cursussen op het gebied van dissociatieve stoornissen, transculturele psychiatrie, persoonlijkheidsstoornissen, forensische psychiatrie, psychotische stoornissen, stemmen horen, psychofarmacologie.

 

Onderzoek / Publicaties:

-        Stemmen horen onderzoek Universiteit Maastricht 1992 -1994.

-        Schema focused cognitieve therapie bij borderline patiënten – therapeut en crisismanager 1995-2000

-        Artikelen, hoofdstukken op het gebied van stemmen horen en persoonlijkheidsstoornissen:

o      Corstens, D., & Hofman, A. (1997). Cognitieve therapie bij een psychotische man. Directieve Therapie, 1797-109.

o      D. Corstens en A. Arntz (2000) De benadering van de patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis in de schemagerichte cognitieve therapie. Directieve Therapie20229-244.

o      Corstens, D., & Romme, M. (2004). Praten met stemmen, over de voice dialogue methode bij mensen die stemmen horen. Directieve Therapie, 24190-201.

o      Dirk Corstens und Marius Romme (2005). Mit den Stimmen reden. Brückenschlag, 2165-76.

o      D. Corstens (2006) De Voice Dialogue methode. In: Jack A. Jenner (ed.) Hallucinaties. Kenmerken, verklaringen en behandeling. Van Gorcum, Assen.

o      D. Corstens, A. Escher en M. Romme (2007) Adequate hulpverlening aan stemmenhoorders. RIAGG Maastricht en Stichting Weerklank, in eigen beheer uitgegeven. (155 pag)

o      Moskowitz, A., & Corstens, D. (2007). Auditory hallucinations: psychotic symptom or dissociative experience?Journal of Psychological Trauma, 635-63.

o      D. Corstens (2007) Boekbespreking van: Cullberg, J. Psychoses. An integrative perspective. In de reeks ISPS.Routledge, London/New York 2006. Tijdschrift voor Psychiatrie (200749457-458.

o      D. Corstens (2008). Spirituele crisis als opmaat tot persoonlijke groei. Boekbespreking van Fransje de Waal: Spirituele crises, transpersoonlijke psychologie als perspectief. Van Gorcum 2007Deviant 5635.

o      Noks Nauta, Nicole Thewissen, Dirk Corstens (2008). Dilemma voor de verzekeringsarts: Behandelbaar of niet?. In Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. TBV. 15 (5), 204-207.

o      The Maastricht approach of hearing voices. (2008) Door D. Corstens, A. Escher, M. Romme. In: Moskowitz (ed)Psychosis, trauma and dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology, Wiley & Sons. Pag 319-332.

o      Praten met de stemmen. Over de Voice Dialogue methode bij mensen die stemmen horen (2008). D. Corstens en M. Romme in: Jos de Kroon, red. Zachte landing, psychotherapie bij psychotici. Garant. Antwerpen/Apeldoorn. Pag181-195 

o      Meegewerkt aan landelijk protocol schizofrenie voor de NVVG (Nederlandse Vereniging voor Verzekerings- en bedrijfs-geneeskunde) gepubliceerd in 2008.

o      D. Corstens (2008) Waar stemmen vandaan komen…en hoe ze te behandelen. Een commentariërend verslag van een Congres op 24 oktober 2008 in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Klankspiegel 42125

o      D. Corstens en T. Gerritsma (2009) Waar stemmen vandaan komen en hoe ze te behandelen, een briefwisseling.Klankspiegel 411-14

o      D. Corstens, A. Escher en M. Romme (2009) Accepteren en betekenis geven aan stemmen horen, de Maastrichtse benadering. De Psycholoog

o      In de loop der jaren diverse columns in interne bulletins.

-        Ingezonden en ter bewerking:

o       

-        Interviews:

o      All in the Mind ABC-radio Australië 8-11-2008 met Sandra Escher en Rufus May

o      Mental Health Today (UK Nursing Journal), 2009.

o      Head 2 Head (Mental Health Journal, Western Australia), 2009.

-        In 2008 begonnen met promotietraject/ -onderzoek met betrekking tot stemmen horen bij Prof. M. de Vries en Prof. A. Arntz

 

Onderwijs, lezingen, cursussen gegeven:

-        Stemmen horen (in Nederland, Schotland, Engeland, Wales, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Palestina, Australië), vanaf 1995.

-        Persoonlijkheidsstoornissen, vanaf 1992.

-        Sociale psychiatrie, vanaf 1992.

-        Verslaving, vanaf 1992.

 

Arbeidsgerelateerde hulpverlening:

Vanaf 1991 vele rapportages op gebied van bestuurs- en arbeidsrecht, met name  rapportages voor UWV.

Consultaties en intakes.

Medicamenteuze behandelingen.

 

Forensisch psychiatrische rapportages Pro Justitia

Vanaf 1991 jaarlijks rapportages. In 2008 vast beëdigd door Arrondissementsrechtbank Den Bosch.