Publicaties:

Peer reviewed journals

-        Corstens, D., & Hofman, A. (1997). Cognitieve therapie bij een psychotische man. Directieve Therapie, 17, 97-109.

-        D. Corstens en A. Arntz (2000) De benadering van de patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis in de schemagerichte cognitieve therapie. Directieve Therapie, 20, 229-244.

-        Corstens, D., & Romme, M. (2004). Praten met stemmen, over de voice dialogue methode bij mensen die stemmen horen. Directieve Therapie, 24, 190-201.

-       Moskowitz, A., & Corstens, D. (2007). Auditory hallucinations: psychotic symptom or dissociative experience? Journal of Psychological Trauma, 6, 35-63.

-        Dirk Corstens, Eleanor Longden and Rufus May (2012). Talking with voices: exploring what is expressed by the voices people hear.  Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. 4: 95-104.

-        Longden, E., Corstens, D., Escher, A. and Romme, M. (2012) Hearing voices in biographical context: A framework to give meaning to voice hearing experiences. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. 4(3): 224-234

-        Corstens, D., Longden, E., Rydinger, B., Bentall, R. & van Os, J. (2013) Treatment of Hallucinations: a comment. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. DOI:10.1080/17522439.2012.740069. 5(1)98-102.

-        Corstens D & Longden E (2013) The Origins of Voices: Links Between Life History and Voice Hearing in a Survey of 100 Cases. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. 5(3)270-285.

       http://dx.doi.org/10.1080/17522439.2013.816337

-        Corstens, D., Longden, E., McCarthy-Jones, S, Waddingham, R & Thomas, N. (2014) Emerging perspectives from the Hearing Voices Movement: implications for research and practice. Schizophrenia Bulletin doi 10.1093/schbul/sbu007 - vol. 40 suppl. no. 4 pp. S285–S294, 2014

-        Corstens D & Romme M. (2016) Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht in een context. Nederlands Tijdschrift Psychiatrie 58(2016)2,132-139.

-       Corstens D (2018) Excited delirium syndrome after withdrawal from 10 days long recreationally used GHB. Journal of Forensic and Legal Medicine. 54: 75-76.   

Accepted:

- Craig Steel, Joachim Schnackenberg, Hayley Perry, Eleanor Longden, Emily Greenfield, Dirk Corstens (2019) Making Sense of Voices: A Case series. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches.

Journals

-        Noks Nauta, Nicole Thewissen, Dirk Corstens (2008). Dilemma voor de verzekeringsarts: Behandelbaar of niet?. In Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. TBV. 15 (5), 204-207.

-        D. Corstens (2008) Waar stemmen vandaan komen…en hoe ze te behandelen. Een commentariërend verslag van een Congres op 24 oktober 2008 in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Klankspiegel 4, 21- 25

-        D. Corstens en T. Gerritsma (2009) Waar stemmen vandaan komen en hoe ze te behandelen, een briefwisseling. Klankspiegel 4, 11-14

-        D. Corstens, A. Escher en M. Romme (2009) Accepteren en betekenis geven aan stemmen. De Maastrichtse benadering. De Psycholoog, 44, 433-440.

-        Dirk Corstens (2011) Les geven over stemmen horen, hoe kennisover-dracht en herstelproces samen kunnen gaan. Tijdschrift voor Rehabilitatie (20)1:16-23.

-        Michel Knols en Dirk Corstens (2011)  Afstemmen. Een patiënt en een behandelaar over de ontwikkeling van stemmen in een behandeling. Tijdschrift voor Rehabilitatie (20)1:24-31.

-        Knols M, Corstens D. Tuning in: a story by a patient and a therapist about making sense of voices. Mental Health Today. 2011 Nov-Dec:28-32. PubMed PMID:22216606.

-        Bak M, Strik J, Bemmel van AL, Bie de A, Corstens D, Vanmolkot L, Campo a J Os van JJ (2012) Het vernieuwde cursorische onderwijs van de universitaire opleiding psychiatrie Zuid-Limburg an GGZ Eindhoven.Tijdschrift voor Psychiatrie (54) 267-277.

-        Boevink W & Corstens D (2014) Wie kerfde schuldig op mijn lijf? Vroegkinderlijke traumatisering, dissociatie en psychose. Tijdschrift voor Rehabilitatie (23)1:42-53.

-        Dirk Corstens en Eleanor Longden (2014) Op zoek naar de bronnen van stemmen horen (aangepaste vertaling van twee origineel in het Engels geschreven artikelen in één). Tijdschrift voor Rehabilitatie (23)3:28-51.

-         

Chapters

-        Dirk Corstens und Marius Romme (2005). Mit den Stimmen reden. Brückenschlag, 21, 65-76.

-        D. Corstens (2006)(2012, tweede herziene editie) De Voice Dialogue methode. In: Jack A. Jenner (ed.) Hallucinaties. Kenmerken, verklaringen en behandeling. Van Gorcum, Assen.

-        The Maastricht approach of hearing voices. (2008) Door D. Corstens, A. Escher, M. Romme. In: Moskowitz (ed) Psychosis, trauma and dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology, Wiley & Sons. Pag 319-332.

-        Praten met de stemmen. Over de Voice Dialogue methode bij mensen die stemmen horen (2008). D. Corstens en M. Romme in: Jos de Kroon, red. Zachte landing, psychotherapie bij psychotici. Garant. Antwerpen/Apeldoorn. Pag 181-195. 

-        Andrew Moskowitz, Dirk Corstens and John Kent (2012) What can auditory hallucinations tell us about the dissociative nature of personality? In Valerie Sinason, editor. Trauma, Dissociation and Multiplicity: Working on Identity and Selves. (pp 22-34)Taylor and Francis.

-        Dirk Corstens, Eleanor Longden and Rufus May (2012).Talking with voices. In: M. Romme, S. Escher eds Psychosis as a personal crisis. An experience based approach. Hove: Routledge (pp 166-178)

-        Wilma Boevink and Dirk Corstens (2012) My body remembers; I refused: childhood trauma, dissociation and psychosis  in: Jim Geekie, Patte Randal, Debra Lampshire and John Read (eds) Experiencing Psychosis. Personal and Professional Perspectives. (pp 119-126) Hove: Routledge.

-        Droës J en Witsenburg C (red) (2012) Herstelondersteunende Zorg SWP Uitgeverij Amsterdam Hoofdstukken 19 en 20 uit Tijdschrift voor Rehabilitatie. 

-        Longden E., Corstens D., & Dillon, J. (2013). Recovery, discovery and revolution: The work of Intervoice and the hearing voices movement. In S. Coles, S. Keenan, & B. Diamond, (Eds.), Madness contested: Power and practice (pp.161-180). Ross-on-Wye: PCCS Books.

-        Dirk Corstens, Sandra Escher, Marius Romme and Eleanor Longden (2019). Accepting and Working with Voices: The Maastricht Approach. In: Moskowitz (ed) Psychosis, trauma and dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology, 2nd revised edition; Wiley & Sons. p 381-396.

https://www.wiley.com/en us/Psychosis%2C+Trauma+and+Dissociation%3A+Evolving+Perspectives+on+Severe+Psychopathology%2C+2nd+Edition-p-9781118586020

- Submitted:

  • Open Dialogue - een sociaal netwerkbenadering gericht op het vinden van een gezamenlijke taal

Dirk Corstens, Martijn Kole, Olaf Galisch, Yvonne Willems, Tom van Wel en Dienke Boertien.   In a book (in Dutch) about network approaches for people with severe mental disorders, that will be published in 2019.

  • Two chapters in The practical handbook of hearing voices: a guide to understanding auditory hallucinations on medication and the Maastricht approach

      

Books

-        D. Corstens, A. Escher en M. Romme (2007) Adequate hulpverlening aan stemmenhoorders. RIAGG Maastricht en Stichting Weerklank, in eigen beheer uitgegeven. (155 pag)

-        Meegewerkt aan landelijk protocol schizofrenie voor de NVVG (Nederlandse Vereniging voor Verzekerings- en bedrijfs-geneeskunde) gepubliceerd in 2008.

-        Romme M., Escher S., Dillon J., Corstens D., Morris M. (ed.)(2009)  Living with voices. 50 stories of recovery. PCCS Books Ross-on-Wye.

-         

 

Book reviews

-        D. Corstens (2007) Boekbespreking van: Cullberg, J. Psychoses. An integrative perspective. In de reeks ISPS. Routledge, London/New York 2006. Tijdschrift voor Psychiatrie (2007) 49: 457-458.

-        D. Corstens (2008). Spirituele crisis als opmaat tot persoonlijke groei. Boekbespreking van Fransje de Waal: Spirituele crises, transpersoonlijke psychologie als perspectief. Van Gorcum 2007. Deviant 56, 35.

-        Recensie Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie (2010) Kreger De Borderline gids  894-895.

-        Recensie Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie (2010) van Meekeren Samenhangende behandeling van borderline patiënten, 895-896.

-        Recensie  Blom Dictionary of Hallucinations (2010) Klankspiegel 21(4) 29-31.

-        Dirk Corstens (2011)  Wat is stemmen horen eigenlijk? Bespreking van twee artikelen. Klankspiegel 22(3):25-26.

-        Dirk Corstens (2011) Boekbespreking Anatomy of an Epidemic by Robert Whitaker (2010) Tijdschrift voor Rehabilitatie (4) 64-67.

-        Corstens, D. (2011) Drie Nederlandse boeken over stemmen horen, een recensie. (Aleman – Sommer – de Kroon) De Klankspiegel 2: 28-32

-        Corstens Dirk (2012) Boekbespreking Slotema, 2011, Treatment of patients with therapy resistant auditory verbal hallucinations. Klankspiegel 23(1) 35-37.

-        Corstens Dirk (2012) Traumabehandeling, n.a.v. boekbespreking Ad de Jongh en Erik ten Broeke Vraagbaak EMDR Klankspiegel 23 (2) 30-34.

-        Corstens Dirk Boekbespreking Lachkar (2010) How to talk to a borderline. Tijdschrift voor Psychiatrie 2012; 54: 460

-        Corstens Dirk  (2012) Medicatie en stemmen horen. Klankspiegel 23 (3)26-32.

-        Corstens Dirk (2012) Vijf genomineerde artikelen voor de Intervoice Paper of the Year. Klankspiegel 23(3)38-42.

-        Corstens Dirk (2012) De behandeling van hallucinaties. Klankspiegel 23 (4) 8-11.

-        Dirk Corstens (2012) Boekbespreking Slotema, 2011, Treatment of patients with therapy resistant auditory verbal hallucinations. MGV

-        Dirk Corstens (2013) Julian Jaynes en het horen van stemmen. Klankspiegel (2) 27-29.

-        Dirk Corstens (2013) Recensie van Richard P. Bentall en Filippo Varese: A level playing field?: Are bio-genetic and psychosocial studies evaluated by the same standards? de Klankspiegel (1)

-        Dirk Corstens (2014) Models of Madness. Psychological, social and biological approaches to psychosis, book review. Acta Psychiatrica Scandinavia. Models of Madness. Psychological, social and biological approaches to psychosis, Vol 130, Issue 1, page 75 AID ACPS12271